Ambiente · Lake View

Ambiente

Hapësirat tona luksoze për shitje, u ofrojnë bizneseve lëvizje të lartë të këmbësorëve dhe automjeteve, duke krijuar kushte të shkëlqyera për investime në shitje me pakicë dhe shërbime të tjera tregtare. Një biznes i ndodhur në Rezidencat Lake View ka pranë akses rrugor me lidhje të drejtpërdrejta me pjesën e jashtme dhe qendrën e qytetit, si dhe akses për këmbësorët nga vizitorët e parkut dhe rezidentët e shumtë përreth. Katet për shërbimet tregtare kanë gjithashtu hyrje dhe ashensorë të veçantë për klientët për të siguruar akses të lirshëm.