Gener 2 · Projekti Lake View · Rezidenca ne Tirane ·

Zhvilluesi i Projektit

Gener 2 është një nga kompanitë më të mëdha private të zhvillimit dhe inxhinierisë civile në Shqipëri me një portofol biznesi të larmishëm që përfshin ndërtimin civil, zhvillimin e infrastrukturës, inxhinierinë, menaxhimin e projekteve, energjinë, telekomunikacionin, menaxhimin e pronës, shitjen me pakicë dhe mediat. Duke numëruar më shumë se 20 vjet eksperiencë në treg, Gener 2 është themeluar si firma më prestigjioze e zhvillimit, e angazhuar për të arritur përsosmërinë.