Kushtet e Perdorimit · Lake View

Kushtet e Perdorimit

Home - Kushtet e Perdorimit

Kushtet e Perdorimit

Gener 2 shpk ofron këtë faqe interneti për qëllimin e vetëm të kënaqësisë, edukimit dhe informimit tuaj. Ne dëshirojmë t’ju inkurajojmë të lexoni me kujdes termat dhe kushtet e përdorimit përpara përdorimit të kësaj faqe interneti.

Këto terma dhe kushte përdorimi janë të zbatueshme për faqen e internetit të Gener2 www.lakeview.al dhe gjithashtu mund te jenë të zbatueshme për faqet e internetit të promovuara nëpërmjet faqes tonë (faqet e internetit të linjave tona të biznesit dhe/ose te subjekteve të lidhura me ne). Duke përdorur faqen tonë të internetit ju pranoni plotësisht këto terma dhe kushte përdormi. Në rast se nuk pajtoheni me ndonjë rregull ose kusht, atëherë ju nuk duhet të hyni dhe as nuk duhet ta përdorni këtë faqe interneti.

Vetëm nëse deklarohet ndryshe, ne zotërojmë të drejtat mbi pronën intelektuale të faqeve të këtij website dhe të gjitha dokumentave të disponueshme në të. Asnjë informacion dhe/ose përmbajtje nuk mund të riprodhohet dhe/ose ripublikohet në çdo formë, përveçse jeni të lirë të shkarkoni, shfaqni, apo printoni vetëm për përdorim personal jo komercial.

Ju nuk duhet të përdorni këtë faqe në ndonjë mënyre që mund t’i sjellë dëme faqes tonë ose në asnjë mënyrë tjetër e cila mund të jetë e dëmshme, e jashtëligjshme, apo të përbëjë mashtrim.