Apartamente · Lake View

Apartamente

Çdo detaj i projektit rezidencial Lake View është projektuar duke patur banorët dhe familjet e tyre në mendje. Rezidencat Lake View ofrojnë nivel të lartë sigurie dhe teknologjie, duke përdorur teknologjinë e aksesit me kartë, mbikëqyrje dhe pika aksesi në ndërtesa të ndara. Vetëm banorët dhe të ftuarit e tyre kanë akses tek rezidencat ndërkohë që katet për shërbime tregtare dhe zyra kanë hyrje të veçanta. Njëkohësisht, rezidentët do të mund të shfrytëzojnë hapësirat e mëdha të holleve dhe kutitë postare të personalizuara në të gjitha strukturat e banimit. Hyrjet e strukturave janë të pajisura me një sistem të avancuar monitorimi 24/7 duke e bërë më të sigurtë dhe të qetë jetën e banorëve.