Ballkone të Gjelbëruar · Lake View

Ballkone të Gjelbëruar

Dritare me material bashkëkohor, elemente të avancuara teknike, si dhe të larta, ndajnë hapësirën tuaj të brendshme dhe hapësirën tuaj të jashtme private në rezidencat me pamjen nga liqeni. Mund të dilni shumë lehtësisht nga apartamenti në ballkonin me lule dhe shijoni pamjen tuaj të liqenit.